Copyright – Hvad må man?

Alle materialer på matematikportalen MAT+ er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret, og anvendelsen af portalen baserer sig på en abonnementsordning.
Det betyder…

  • Registrerede abonnenter – herunder elever som lærere – må anvende portalens materiale under hensyntagen til ovennævnte ophavsret.
  • Det er ikke lovligt at præsentere materiale fra MAT+ på andre sider på nettet, herunder på skolens intranet – heller ikke i modificeret form. På samme måde er det ikke lovligt at distribuere materiale fra siden til tredjemand; dog undtaget de mundtlige prøveforlæg, der må printes og sendes til lærere, der skal være censor på skolen ved den mundtlige prøve i matematik. For at undgå misforståelser bør ophavsretten pointeres for censor ved fremsendelse af materialet.
  • Link til materialet på MAT+ er tilladt.
  • Registrerede brugere (dvs. lærere på skoler, der abonnerer på portalen) må anvende print af portalens materiale i undervisningen samt i forberedelsen – så længe abonnementet løber.
  • Materialet i undervisningsafsnittet samt lærerdelen, herunder de mundtlige prøveforlæg, må kun anvendes af skoler, der er registreret som brugere på MAT+, idet prøveforlæg dog i fornødent omfang må printes og sendes til censorer – se ovenfor.
  • Opsiger man sit abonnement på MAT+ skal skolen sikre, at elever og lærere får besked på at slette eventuelt downloadet materiale, der kan relateres til MAT+, på deres egne elektroniske enheder (pc, Mac, IPad, telefon mm.) Materiale fra MAT+ skal ligeledes slettes fra skolens elektroniske enheder.
    Printet materiale skal destrueres/makuleres.
  • Skolens koder til MAT+ må kun anvendes af elever, der er indskrevet ved skolen, samt lærere, der er ansat ved skolen.