Arkiv

Denne side kræver lærerkode og/eller elevkode
Dette er arkiv over temaer/opgaver/prøveforlæg, der har et par dage på dagen, og som derfor – for nogle – vil være udfasede. Indholdet er dog efterspurgt af andre, og kan stadigvæk anvendes i matematikundervisningen.

Tematiske sæt (kræver elevkode) kan bruges til at samtale om den matematik, der kan findes i virkelighedens verden.
Mundtlige prøveforlæg 2016 (kræver lærerkode) kan naturligvis anvendes i prøvesituationen, men bør ikke gives til eleverne som filer eller links, da nyere prøveforlæg til dels bygger på de gamle! Endvidere har vi i flere tilfælde fundet vores prøveforlæg på nettet på andre hjemmesider, hvilket vi naturligvis ikke kan acceptere.
I stedet kan prøveforlæggene udskrives – og indsamles/makuleres efter endt brug.
Introopgaver (kræver elevkode) er en samling af opgaver, hvor forskellige matematiske emner præsenteres på simpel vis. Opgaver, hvor træningen af de forskellige emner er i højsædet. Opgaverne kan anvendes fra 6. klasse og kan i øvrigt bruges som et supplement til den almindelige undervisning, enten som decideret træning eller som ekstraopgaver.
Facits til Introopgaver (kræver lærerkode) er facits til ovenstående.