Køb af licens til MAT+

MAT+ er en matematikportal med et indhold, der henvender sig primært til elever og undervisere i folkeskolens ældste klasser. Herunder gælder…

  • Et abonnement på MAT+ er en skolelicens, hvor lærere og elever tildeles hvert sit brugernavn og adgangskode.
  • Et abonnement på MAT+ kan tegnes af skoler og andre undervisningsinstitutioner (herunder blot: skoler) og er gældende for ét skoleår ad gangen: fra 1.7. til 30.6.
  • Et abonnement på MAT+ gælder fra det tidspunkt på skoleåret, hvor abonnementet tegnes, og udløber pr. 30.6.
  • Et abonnement på MAT+ forlænges automatisk, hvis skolen ikke senest 1.5. skriftligt opsiger abonnementet. Opsigelsen kan ske pr. mail. Opsiges abonnementet ikke senest 1.5., betragtes abonnementet som automatisk fornyet for det kommende skoleår.
  • Et abonnement på MAT+ gælder for én skole på én fysisk adresse. Skoler med flere adresser skal tegne abonnement for hver adresse, hvor portalen ønskes anvendt.
  • Kun abonnenter på MAT+ må anvende portalens materiale.
  • Opsiger man sit abonnementet på MAT+ bortfalder brugsretten af al materiale, der kan henføres til portalen. Dette gælder også de mundtlige prøveforlæg.

Et abonnement på MAT+ koster pt. 500 kr. plus moms – uanset hvornår i skoleåret abonnementet tegnes. (Jo tidligere på skoleåret abonnementet tegnes, desto længere tid får man for prisen).

Abonnement på MAT+ tegnes ved at anvende kontaktformularen under menupunktet “Alment” i menuen til højre herfor. Ved bestilling: Opgiv da venligst skolens navn, mailadresse på en kontaktperson samt (hvis I er offentlig institution) ligeledes ean-nummer.