Facitlister

Fra denne side tilgås facitlisterne til de opgaver, der findes på MAT+.
Vær opmærksom på, at alle facitlisterne er beskyttet af adgangskode,og at det kræver adgang som underviser, hvis man ønsker at benytte facitlisterne.
Facitlisterne kan og må udskrives og anvendes i undervisningen – f.eks. ved gennemgang af opgaver, som eleverne har arbejdet med som forberedelse til timerne.

Du har adgang til følgende facitlister…
Skriftlige opgaver: Her
Supplerende opgaver: Her
Temaopgaver: Her
Afleveringer: Her
Leg med tal: Her
GeometriGUF: Her
Faglige tests: Her
Introopgaver: Her