Vejledning: Logind/Logud

Du logger dig ind på portalen MAT+ ved at bruge et af de tilsendte brugernavne sammen med den dertil hørende systemgenererede kode.
Vælg Log ind lige under Brugeradgang i menuen øverst til venstre i skærmbilledet. Herefter føres du til en side, hvor du skal indtaste hhv. brugernavn og adgangskode.
Bemærk, at du har modtaget to brugernavne med tilhørende (forskellige) koder til MAT+.
Det ene brugernavn – beregnet til elever – er lig med skolens navn; dette brugernavn giver begrænset adgang til portalens materiale – herunder materiale i menuen  “Undervisningsmateriale” med powerpoints, opgaver, guider og vejledninger.
Det andet brugernavn – beregnet til undervisere – er lig med skolens navn – men efterfulgt af “-L“; dette brugernavn giver adgang til al materiale på portalen.

Tilbage til log ind-vinduet:
I øverste linje i log ind-vinduet (Brugernavn eller e-mailadresse) skal du indtaste navnet på din skole – præcis som det fremgår af den mail, du har modtaget med data for skolens log ind.
I linjen derunder (Adgangskode) indtaster du den tilhørende kode, som du ligeledes har modtaget i mailen. Lærerkoden er af sikkerhedsmæssige årsager  noget lang og besværlig at huske. Den er genereret af systemet, men kan – hvis du er lærer – ændres; se menupunktet Ændre kode (lærer).
Elevkoden, der er kortere og mere logisk i sin opbygning, kan ikke ændres – hverken af elever, af lærere eller af os.

Hvis brugernavnet og koden er rigtigt indtastet, føres du tilbage til forsiden af MAT+ og har – hvis du er lærer – adgang til al materiale på portalen. Som elev har du kun begrænset adgang og herunder ingen adgang til materialet i Lærerdelen.

Husk at logge ud, når du er færdig med at bruge siden. Dette gøres ved at vælge Log ud lige under “Logget ind som: Dit brugernavn i menuen Brugeradgang øverst til venstre i skærmbilledet.