Country blocking

MAT+ er designet til at kunne tilgås fra alle IP-adresser, der er hjemmehørende i Danmark og de øvrige Nordiske Lande.
Det betyder, at du kan bruge portalen, når du anvender en IP-adresse, der er knyttet til Danmark, Færøerne, Grønland, Norge, Sverige, Finland og Island.

Anvender du en VPN, er denne ofte hjemmehørende i det øvrige udland, f.eks. USA – og du vil i givet fald ikke kunne tilgå MAT+.

MAT+ oplever – i lighed med mange andre hjemmesider og portaler – dagligt forsøg på at hacke portalen, dvs. forsøg på at få adgang til administrationsdelen ved Brute force-angreb.
Når vi spærrer for adgang til MAT+ fra udenlandske IP-adresser, deaktiverer vi samtidig muligheden for, at hackere i udlandet ved “trial-and-error” får mulighed for at gætte passwords osv.

Det er især fra lande i (Syd-)østasien, Afrika og Sydamerika samt lande som USA og Rusland, at vi oplever Brute force-angreb, men i øvrigt kan angrebene komme fra stort set alle lande.

Hvis du befinder dig i udlandet, når du forsøger at tilgå MAT+, bliver nægtet adgang til materialet på portalen, og du vil i stedet blive ledt til siden http://google.com