Pizzatesten 2018

Pizzatesten er en udfordring for de skarpe, der gerne vil udfordre de små grå.
Testen består af 12 små opgaver, der fordrer kreativitet og ikke altid har den løsning, der ligger lige for.
Hvis man har lyst til at tage udfordringen op og også gerne vil have en tilbagemelding på, om man har svaret rigtigt, kan man maile sine svar til matplus@tutanota.com.
Jeg vil så give en tilbagemelding med antal rigtige svar – ikke hvilke svar, der er rigtige.
God kamp!
Opgaverne for 2018-19: Her/PDF