Nyheder

Herunder nyeste tiltag på MATplus.dk – i omvendt kronologisk rækkefølge:
18-12-10 Alle facitlister er gennemgået og justeret/korrigeret. Ny udgave er på portalen
18-11-07 Opgaver tilføjet i Valutaregning
18-10-03 Powerpointen om simpel ligningsløsning delt i 2, alt efter om x’erne skal samles på venstre side af lighedstegnet eller på den side, hvor der er flest x’ere
18-07-03 Datafiler (Excel) tilføjet temasættene, så man kan koncentrere om det rent matematiske i opgaverne og undgå tid til indtastning af data.