Om administrator

Denne matematikportal er lavet af Henrik Dagsberg, matematiklærer ved Sdr. Vang Skole i Kolding. Endvidere er jeg statslig beskikket censor – både mundtlig og skriftlig – i matematik.
Jeg har gennem mere end 30 år som underviser i folkeskolen udviklet et undervisningsmateriale bestående af noter i PowerPoints, skriftlige og mundtlige opgaver, diverse vejledninger for lærere og elever samt opgaver af mere kreativ karakter.
Jeg bruger temmelig megen tid på at ajourføre og videreudvikle materialet med nye typer af opgaver, ligesom jeg holder kurser i at bruge hjemmesiden og få det bedste ud af de arbejdsområder, som siden omhandler. Jeg har gennem alle mine år som lærer fået stor erfaring i at undervise i og med it-værktøjer i matematikundervisningen.
Jeg har endvidere en master i Web 2.0 og IT-værktøjer fra Aalborg Universitet.
I skoleåret 2014-15 har jeg deltaget aktivt i projekt MatLab, et tiltag, hvor vi 4 personer – 2 lærere og 2 gymnasielærere – arbejdede på at forventningsafstemme overgangen i faget matematik fra folkeskolen til gymnasiet, således at eleverne ikke “knækkede halsen” på faget, når det kom ind i en anden undervisningskontekst.
Jeg har ligeledes i 2014-15 – i samarbejde med Ralf Dohn, Vejen – udviklet undervisningsmaterialer i LEGOs undervisningsprodukter for Pædagogisk Læringscenter i Kolding Kommune.

Jeg har – ved siden af mit virke som folkeskolelærer – udviklet materialer inden for multimedieområdet og holdt en række kurser for undervisere i dette materiale, både på pædagogiske centre og ude på skolerne.