Copyright – Hvad må man?

Alle materialer på matematikportalen MATplus.dk er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret, og anvendelsen af portalen baserer sig på en abonnementsordning.
Det betyder…

  • Registrerede abonnenter – herunder elever som lærere – må anvende portalens materiale under hensyntagen til ovennævnte ophavsret.
  • Det er ikke lovligt at præsentere materiale fra MATplus.dk på andre sider på nettet, herunder på skolens intranet – heller ikke i modificeret form. På samme måde er det ikke lovligt at distribuere materiale fra siden til tredjemand; dog undtaget de mundtlige prøveforlæg, der må printes og sendes til lærere, der skal være censor på skolen ved den mundtlige prøve i matematik. For at undgå misforståelser bør ophavsretten pointeres for censor ved fremsendelse af materialet.
  • Link til materialet på MATplus.dk er tilladt.
  • Registrerede brugere (dvs. lærere på skoler, der abonnerer på portalen) må anvende print af portalens materiale i undervisningen samt i forberedelsen – så længe abonnementet løber.
  • Materialet i undervisningsafsnittet samt lærerdelen, herunder de mundtlige prøveforlæg, må kun anvendes af skoler, der er registreret som brugere på MATplus.dk, idet prøveforlæg dog i fornødent omfang må printes og sendes til censorer – se ovenfor.
  • Opsiger man sit abonnement på MATplus.dk skal skolen sikre, at elever og lærere får besked på at slette eventuelt downloadet materiale, der kan relateres til MATplus.dk, på deres egne elektroniske enheder (pc, Mac, IPad, telefon mm.) Materiale fra MATplus.dk skal ligeledes slettes fra skolens elektroniske enheder. Printet materiale skal destrueres/makuleres.
  • Skolens koder til MATplus.dk må kun anvendes af elever, der er indskrevet ved skolen, samt lærere, der er ansat ved skolen.